Euforia HUT Ke 48 Bank Daerah Karanganyar (22/03/2017)